Política de privacidade

En cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos ( RGPD)* relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

Correspóndese co REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016. Esta Lei entrou en vigor o 25 de maio de 2016, aínda que a súa aplicación de maneira obrigatoria non se fará efectiva ata o 25 de maio de 2018. Dous anos durante os cales as empresas, as organizacións, os organismos e as Institucións deberán ir adaptándose para o seu cumprimento.

A presente Política de Privacidade establece os termos en que Ribadeo de Tapeo usa e protexe a información que é proporcionada polos seus usuarios ao momento de utilizar o seu sitio web. Este blogue está comprometido coa seguridade dos datos dos seus usuarios. Cando lle pedimos encher os campos de información persoal coa cal vostede poida ser identificado, facémolo asegurando que só se empregará de acordo cos termos deste documento. Con todo esta Política de Privacidade pode cambiar co tempo ou ser actualizada polo que lle recomendamos e salientamos revisar continuamente esta páxina para asegurarse que está de acordo con devanditos cambios.

Información que é recollida

O noso sitio web poderá recoller información persoal por exemplo: Nome, dirección de correo electrónico ou páxina web.

Uso da información recollida

O noso sitio web emprega a información co fin de proporcionar o mellor servizo posible, particularmente para manter un rexistro de usuarios. Só serán enviados correos electrónicos periodicamente a través do noso sitio con información dos post publicados, resumos ou newsletters, novos produtos e outra información publicitaria que consideremos relevante para vostede ou que poida brindarlle algún beneficio, cando vostede dese consentimento explícito para iso aceptando a política de privacidade no formulario de subscrición. Estes correos electrónicos serán enviados á dirección que vostede proporcione e poderán ser cancelados en calquera momento. Nunca recibirá correos non desexados aos que non se subscribiu.

Ribadeo de Tapeo está altamente comprometido para cumprir co compromiso de manter a súa información segura. Usamos os sistemas máis avanzados e actualizámolos constantemente para asegurarnos que non exista ningún acceso non autorizado.

Cookies

Unha cookie refírese a un ficheiro que é enviado coa finalidade de solicitar permiso para almacenarse no seu computador, ao aceptar devandito ficheiro créase e a cookie serve entón para ter información respecto ao tráfico web, e tamén facilita as futuras visitas a unha web recorrente. Outra función que teñen as cookies é que con elas as web poden recoñecerche individualmente e por tanto brindarche o mellor servizo personalizado da súa web.

Vostede pode eliminar as cookies en calquera momento desde o seu computador. Con todo as cookies axudan a proporcionar un mellor servizo dos sitios web, estas non dan acceso a información do seu computador nin de vostede, a menos de que vostede así o queira e proporciónea directamente, visitas a unha web. Vostede pode aceptar ou negar o uso de cookies, con todo a maioría de navegadores aceptan cookies automaticamente pois serve para ter un mellor servizo web. Tamén vostede pode cambiar a configuración do seu computador para declinar as cookies. Se se declinan é posible que non poida utilizar algúns dos nosos servizos.

O noso sitio web emprega as cookies para poder identificar as páxinas que son visitadas e a súa frecuencia. Esta información é empregada unicamente para análise estatística e despois a información elimínase de forma permanente.

Vostede pode eliminar as cookies en calquera momento desde o seu computador. Con todo as cookies axudan a proporcionar un mellor servizo dos sitios web, estas non dan acceso a información do seu computador nin de vostede, a menos de que vostede así o queira e proporciónea directamente, visitas a unha web. Vostede pode aceptar ou negar o uso de cookies, con todo a maioría de navegadores aceptan cookies automaticamente pois serve para ter un mellor servizo web. Tamén vostede pode cambiar a configuración do seu computador para declinar as cookies. Se se declinan é posible que non poida utilizar algúns dos nosos servizos.

Ligazóns a Terceiros

Este sitio web puidese conter enlaces a outros sitios que puidesen ser do seu interese. Unha vez que vostede de clic nestas ligazóns e abandone a nosa páxina, xa non temos control sobre ao sitio ao que é redirixido e por tanto non somos responsables dos termos ou privacidade nin da protección dos seus datos nesoutros sitios terceiros. Devanditos sitios están suxeitos ás súas propias políticas de privacidade polo cal é recomendable que os consulte para confirmar que vostede está de acordo con estas.

Control da súa información persoal

En calquera momento vostede pode restrinxir a recompilación ou o uso da información persoal que é proporcionada ao noso sitio web a través dun correo á dirección turismo@ribadeo.org. Non existe na nosa web ningún tipo de dato fóra do seu nome ou correo electrónico.

Este sitio non venderá, cederá nin distribuirá a información persoal que é recompilada sen o seu consentimento, salvo que sexa requirido por un xuíz cunha orde xudicial.

Ribadeo de Tapeo resérvase o dereito de cambiar os termos da presente Política de Privacidade no momento no que se cambie a lexislación vixente.

Ribadeo de Tapeo.

Ir al contenido